Gjaldskrá

Gjaldskrá - Gildir frá 1. Júní 2020
1.0. Almennt:

1.1. Eftirfarandi gjaldskrá er leiðbeinandi og gildir, nema um sé samið.
1.2. Þóknunarfjárhæðir í gjaldskránni eru tilgreindar með virðisaukaskatti..


2.0. Kaup og sala:

2.1. Sala fasteigna og skipa.
2.1.1. Sala fasteigna og skráðra skipa í einkasölu 2,00 % af söluverði auk virðisaukaskatts.
2.1.2. Sala fasteigna og skráðra skipa í almennri sölu 2,5 % af söluverði auk virðisaukaskatts.
2.1.3. Aðstoð og/eða skjalafrágangur við sölu og kaup fasteigna og skráðra skipa 1,0% af söluverði, auk virðsisaukaskatts, þó aldrei lægri en kr. 359.600,- m/vask
2.1.4. Sala félaga og atvinnufyrirtækja 5% af heildarsölu auk virðisaukaskatts.
2.1.5. Sala bifreiða sem settar eru upp í kaupverð fasteigna 3% af söluverði auk virðisaukaskatts, 
2.1.7. Endursala eignar sem áður hefur verið seld í makaskiptum 1,5 % af söluverði auk virðisaukaskatts. 
2.1.8. Sala sumarhúsa 2,5 % af söluverði auk virðisaukaskatts.

2.2. Makaskipti
2.2.1. Við makaskipti er þóknun samkv. einkasölu sbr. að framan
2.2.2. Hafi eign, sem boðin er í makaskiptum, verið í einkasölu hjá öðrum fasteignasala, er seljandi ekki undanþeginn uppgjöri við þann fasteignasala samkvæmt sölusamningi.
2.3. Lágmarkssöluþóknun er kr. 350.000,-

3.0. Þóknun fyrir Leigumiðlun.

3.1. Íbúðarhúsnæði
3.1.1. Þóknun fyrir auglýsingu á vefnum. kr. 25.000,-
3.1.2. Þóknun fyrir gerð leigusamnings er kr. 62.000,- 
3.1.3. Þóknun fyrir endurnýjun leigusamnings er kr. 37.200,-
3.1.4. Þóknun fyrir fulla þjónustu við milligöngu um og gerð leigusamnings ásamt áreiðanleikakönnun, er 75% af mánaðarleigu hins leigða auk virðisaukaskatts. Lágmark kr: 120.000,- auk virðisaukaskatts.
3.1.5. Leigutaki greiðir þjónustugjald kr. 18.600,-

3.2. Atvinnuhúsnæði
3.2.1. Þóknun fyrir gerð leigusamnings samsvarar eins mánaðar leigu hins leigða auk virðisaukaskatts.
3.2.2. Þóknun fyrir leigusamning, sem gerður er til meira en fimm ára, er verðgildi tveggja mánaðar leiga auk virðisaukaskatts.

4.0. Skoðun og verðmat fasteignar.

4.1. Skriflegt verðmat íbúðarhúsnæðis er samkv tímagjaldi, en að lágmarki kr. 31.000.- auk virðisaukaskatts
4.2. Skriflegt verðmat atvinnuhúsnæðis er samkv. tímagjaldi, en að lágmarki kr. 55.000.- auk virðisaukaskatts

5.0. Ýmis skjalagerð og ráðgjöf.

5.1. Þóknun fyrir skjalagerð og ráðgjöf er samkvæmt tímagjaldi, nema um annað sé samið.

6.0. Ýmis ákvæði.

6.1. Kaupendaþóknun(umsýslugjald). Kaupandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 59.000,- fyrir þjónustu fasteignasölunnar vegna lögboðinnar hagsmunagæslu.
6.2. Seljandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 49.600,- vegna öflunar gagna.
6.3. Kostnað við gerð og birtingu auglýsinga greiðist samkvæmt samkomulagi.

7.0. Tímagjald.

7.2. Tímagjald löggilts fasteigna- og skipasala er kr. 22.600,- auk virðisaukaskatts.